Cертификаты


Наши сертификаты:
Мы имеем следующие сертификаты:
1. Лицензия на проведение международной платной дорожной перевозки вещей
2. Лицензия на проведение отечественной автодорожной перевозки вещей
3. Разрешение на проведение деятельности в объёме транспортировки отходов
4. Концессия на оборот жидкого топлива
5. Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
6. Decyzja Transportowego Dozoru Technicznego poświadczająca zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzonych badań przez przedsiębiorców prowadzących okręgową stację kontroli pojazdów
7. Сертификат ISO 9001:2008
8. Подтверждение системы SQAS
9. Сертификат SACHS

.
Copyright 2o13
AUTOZAK sp. z o.o.