Zarządzanie jakością


Priorytetem PTS "AUTOZAK" Sp. z o.o. jest świadczenie usług zgodnie z najwyższymi standardami jakości, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Działania te potwierdzone są wdrożonym i certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnie z normą ISO 9001:2008 oraz bardzo dobrą oceną z badania SQAS. Zakres SZJ obejmuje usługi transportowe i spedycyjne produktów chemicznych (w tym niebezpiecznych) w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz usługi diagnostyczne i warsztatowe. W celu zapewnienia i wdrożenia SZJ została ustanowiona Polityka Jakości oraz Deklaracja Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Środowiska.

SQAS (Safety and Quality Assessment System) to system badania i oceny jakości, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska podmiotów biorących udział w łańcuchu logistycznym materiałów chemicznych. System ten na rynek wprowadziła organizacja CEFIC (European Chemical Industry Council). PTS "AUTOZAK" Sp. z o.o. jako jedna z pierwszych firm w Polsce poddało się badaniu SQAS przeznaczonego dla organizacji świadczących usługi transportu drogowego ładunków chemicznych. Aktualny raport z tego badania można zobaczyć na stronie www.sqas.org.
Bardzo ważnym elementem systemu SQAS TS jest program BBS (Behaviour Based Safety). Na podstawie wytyczny CEFIC i ECTA PTS "AUTOZAK" Sp. z o.o. realizuje własny program BBS w zakresie bezpiecznego prowadzenia pojazdów ciężarowych. Założeniem wdrożenia BBS jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego przewozu ładunków poprzez kształtowanie zachowań kierowców w drodze obserwacji, szkolenia i odpowiedniego przekazu informacji. Programem objęci są wszyscy kierowcy zatrudnieni w firmie.


.
Copyright 2o13
AUTOZAK sp. z o.o.