Historia firmy


Transport cysternami odbywał się niegdyś przy pomocy takich ciagników Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjne "AUTOZAK" Sp. z o.o. jest bezpośrednim kontynuatorem działalności dawnego Zakładu Transportu Samochodowego, który funkcjonował w strukturach ZAK S.A. (dawniej Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) od początków 1948 roku i w 2008 roku uroczyście obchodził 60- lecie istnienia. Działalność usługowa Zakładu Transportu Samochodowego skierowana była wyłącznie dla ZAK S.A. Do końca lat osiemdziesiątych Zakład Transportu Samochodowego realizował przede wszystkim zadania w zakresie przewozów pracowniczych i zabezpieczenia sprzętu dla służb remontowych ZAK S.A. Historyczna ciężarówka do transportu chemicznego Przewóz surowców i produktów był działalnością uboczną, wykonywaną kilkunastoma samochodami ciężarowymi, wywrotkami i cysternami o pojemności tylko 13 metrów sześciennych. Od roku 1989 stopniowo powiększano potencjał przewozowy ciekłych produktów chemicznych i gazów skroplonych. Zakład Transportu Samochodowego zaczął specjalizować się w przewozach ciekłych produktów chemicznych i gazów technicznych, zgodnie z wymogami Umowy Europejskiej ADR. Najlepszy sprzęt - naczepy -cysterny renomowanych firm europejskich (FELDBINDER, MAGYAR, HENDRICKS, DIJKSTRA, HOBUR, VM, LAG i KLESSER), wykonane ze stali kwasoodpornej, w połączeniu z właściwą obsługą przez doświadczony personel, zapewnia wykonanie usług transportowych na najwyższym poziomie. W roku 1997 ZAK S.A. uzyskał certyfikat systemu jakości PN - ISO 9002, w zakresie produkcji wybranych materiałów chemicznych, mediów energetycznych oraz w zakresie transportu samochodowego. Zakład Transportu Samochodowego funkcjonował już wtedy na zasadach wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. Dnia 31.07.1998 r. w Sądzie Rejonowym w Opolu zostało zarejestrowane Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjne "AUTOZAK" Sp. z o.o., które w całości przejmuje wszystkie funkcje dawnego Zakładu Transportu Samochodowego. W grudniu 2012 roku, Zarząd ZAK SA podpisał umowę sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej PTS AUTOZAK Sp. z o.o. na rzecz spółki Solidaris Sp. z o.o.
Historia cystern AUTOZAK

.
Copyright 2o13
AUTOZAK sp. z o.o.