Qualitätszertifikat


Unsere Firma besitzt folgende Zertifikate:
1. Lizenz für internationalen erwerbsbringenden Güter-Straßentransport
2. Lizenz für inländischen Güter-Straßentransport
3. Erlaubnis zur Ausübung einer Tätigkeit im Bereich der Abfallbeförderung
4. Konzession zum Handel mit flüssigen Brennstoffen
5. Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
6. Decyzja Transportowego Dozoru Technicznego poświadczająca zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzonych badań przez przedsiębiorców prowadzących okręgową stację kontroli pojazdów
7. Zertifikat nach der ISO 9001:2008
8. Zeugnis für SQAS
9. Zertifikat SACHS 10. Zertifikat nach der ISO 9001:2015.
Copyright 2o13
AUTOZAK sp. z o.o.