Nos certifications


Nous possédons les certifications suivantes:
1. La licence pour des transports routiers internationaux de marchandises.
2. La licence pour des transports routiers nationaux de marchandises.
3. L’agrément pour l’activité dans le domaine de transport de déchets.
4. La concession pour le trafic de combustibles liquides.
5. Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
6. Decyzja Transportowego Dozoru Technicznego poświadczająca zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzonych badań przez przedsiębiorców prowadzących okręgową stację kontroli pojazdów
7. Certification ISO 9001:2008
8. Confirmation du système SQAS
9. Certification SACHS

.
Copyright 2o13
AUTOZAK sp. z o.o.