Certificates


We hold the following certificates:
1. Licence for the international, commercial road transport of goods
2. Licence for the national road transport of goods
3. Permit for the operation in waste transport
4. License for trading in liquid fuels
5. Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsięborców prowadzących stacje kontroli pojazdów
6. Decyzja Transportowego Dozoru Technicznego poświadczająca zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzonych badań przez przedsiębiorców prowadzących okręgową stację kontroli pojazdów
7. ISO 9001:2008 Certificate
8. Confirmation of the SQAS system
9. SACHS Certificate 10. ISO 9001:2015 Certificate


.
Copyright 2o13
AUTOZAK sp. z o.o.